بازسازی آسانسورهای بیمارستان هفت تیر تهران به شرکت مهندسی پیروز پرواز واگذار شد.

بیمارستان هفت تیر یکی از پرتردد ترین بیمارستان های تهران است که در خیابان رجایی قرار دارد.

حتما نگاهی به این مقالات بیندازید

No ratings yet.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید.