بالانس بودن آسانسور

تست بالانس بودن آسانسور (کابین و وزنه تعادل ) یکی از بدیع ترین مواردی است که باید در نصب آسانسور مورد توجه قرار گیرد.این مورد تاثیر زیادی در عملکرد آسانسور دارد. در صورتی که بالانس آسانسور انجام نشود، اختلاف وزن موجود در کابین یا کادر وزنه، باعث می گردد که موتور آسانسور نیروی بیشتری را تحمل کند. در نتیجه علاوه بر تاثیر منفی در عملکرد آسانسور، طول عمر موتور را نیز کاهش می دهد. ضمن اینکه برای اخذ استاندارد آسانسور، این آزمون توسط کارشناسان استاندارد انجام می شود.

روش تست بالانس کابین و قاب وزنه تعادل آسانسور:

در شرایطی که کابین دارای ظرفیتی معادل نصف بار نمی باشد ، آن را با  قاب وزنه تعادل در وسط چاه به صورتی قرار می دهیم که دقیقا” کابلشو سیم بکسل های کابین و کادر وزنه تعادل مقابل هم و در یک خط تراز باشند.

Balancing lift

  • سپس آسانسور را درحالت رویزیون قرار داده
  • اهرم ترمز گیربکس را به آرامی کشیده و ترمز را آزاد می کنیم.

بالانس آسانسور

با کشیدن اهرم ترمز را آزاد و فلکه موتور را به چپ و راست می چرخانیم.

  • در این حالت باید کابین و قاب وزنه آسانسور هیچ حرکتی نکند. و همچنان ثابت در محلی که توقف کرده بمانند.
  • پس از این مرحله به آرامی با چرخاندن فلکه موتور به یک سمت (اگر فلکه را به سمت راست بگردانیم، باید کابین به سمت پائین حرکت کند، و اگر به سمت چپ بچرخانیم، کابین به سمت بالا حرکت می کند و در هر دو حالت قاب وزنه نیز به جهت عکس حرکت خواهد کرد.)

اگر فشارحرکت و چرخاندن فولی موتور در هر دو جهت مشابه و برابر و یکنواخت باشد، و کابین یا قاب وزنه به آرامی شروع به حرکت به سمت پائین نمایند، نشان از بالانس آنها می باشد، اما اگر با کمترین فشار دست فولی، یکی از آنها به راحتی حرکت کند و دیگری  به سختی و با فشار فولی،  بالانس اشکال دارد.

هر کدام سریعتر حرکت نماید سنگین تر از دیگری است و بالانس نمی باشد.

حتما نگاهی به این مقالات بیندازید

No ratings yet.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید.