تجهیز آسانسورهای چین به تکنولوژیIoT

آسانسور چین

شرکت فن آوری اطلاعات چین( CNIT)اعلام کرد که با شرکت سرمایه گذاری  Fujian Haojingو شرکت های Linyi و SD Haojing برای انجام این پروژه به توافق رسیده است.هدف گذاری این پروژه تعداد ۲۱۰هزار دستگاه آسانسور در استان Shandong چین می باشد.پیش بینی شرکت SD Haojing، نصب تکنولوژی IoT  برای تعداد ۶۰ هزار دستگاه آسانسور این استان در مدت ۳ سال می باشد.

تاریخ خبر: October, 2016

منبع: elevatorworld.com

حتما نگاهی به این مقالات بیندازید