تست سرخوردگی آسانسور

]چرا باید تست سرخوردگی آسانسور انجام شود؛ یکی از ایرادات رایج در آسانسورها سرخوردگی می باشد. توقف نامنظم کابین در تراز طبقه (بالا یا پایین بودن کابین نسبت به سطح تراز طبقه) در برخی از موارد به دلیل وجود سرخوردگی آسانسور می باشد.

در سرخوردگی آسانسور، عملا سیم بکسل ها روی فلکه سر می خورند و در نتیجه کابین یا کادر وزنه هم که در امتداد سیم بکسل ها قرار دارند فرصت حرکت بیشتری را پیدا می کنند.

تست سرخوردگی آسانسور

چگونه تست سرخوردگی آسانسور را انجام دهیم؟

قبل از انجام تست سرخوردگی آسانسور، باید از بالانس بودن کابین و کادر وزنه مطمئن شویم. در مطالب قبلی روش تست بالانس آسانسور را بیان کرده بودیم.

کابین را در بالاترین توقف ویا پایین ترین توقف پارک می کنیم. در این حالت با یک علامت زن (مثل لاک یا ماژیک) روی سیم بکسل ها و سپس در امتداد آن روی فلکه کشش علامتگذاری می کنیم. سپس با فرمانی که صادر می کنیم یکبار کابین را در کل مسیر تراول حرکت می دهیم (در صورتی که کابین در بالاترین توقف است آن را به پایین ترین توقف منتقل می کنیم و یا برعکس) و سپس کابین را به محل اولیه باز می گردانیم.

در صورتی که علامت تمام سیم بکسل ها و فلکه کشش در یک راستا باشد یعنی سرخوردگی آسانسور نداریم. ولی در صورتی که علامت سیم بکسل ها با هم در یک راستا باشد ولی با علامت فلکه کشش مغایرت داشته باشد یکی از موارد زیر می تواند وجود داشته باشد:

  • زاویه آلفا درست نیست و اصطکاک کافی بین سیم بکسل ها و فلکه کشش وجود ندارد.
  • تنظیم نبودن ترمزالکترومغناطیسی مخصوصا در آسانسورهای دوسرعته

در صورتی که علامت های سیم بکسل ها در یک راستا نباشد یعنی بار سیم بکسل ها نامتعادل می باشد که باید اصلاح گردد.

No ratings yet.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید.