خدمات پیروز پرواز

شرکت مهندسی پیروز پرواز با بکارگیری نیروهای مجرب و فارغ التحصیلان ممتاز در رشته های آسانسور ، مکانیک و برق خدمات خود را در چهار گروه اصلی زیر معرفی می کند :

۱- مشاوره و طراحی
۲- فروش و نصب
۳- بازسازی
۴- سرویس و نگهداری