بازسازی

بازسازی آسانسورهای قدیمی، فرسوده، از رده خارج و یا آسانسورهایی که از لحاظ ترافیک (شامل سرعت، ظرفیت و …) پاسخگوی نیاز کاربران نیست از دیگر خدمات شرکت فنی مهندسی پیروز پرواز می باشد.

47          »         49

علل و عوامل بازسازی یا نوسازی آسانسور به شرح ذیل است:

 •   خرابیهای متعدد آسانسور و عدم قابلیت رفع خطا بدون تغییرات اساسی
 •   نوسازی ، ارتقاء تکنولوژی و افزایش امکانات آسانسور
 •   زیباسازی و مدرنیزه کردن تزیینات داخلی کابین آسانسور و دربها و شاسی های احضار بیرون کابین آسانسور در طبقات
 •   کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری آسانسور پس از اجرای بازسازی یا نوسازی
 •   افزایش ضریب امنیت و ایمنی با اجرای تعویض و نوسازی کامل قطعات فرسوده و غیر قابل استفاده
 •   انطباق کل مجموعه با مفاد استاندارد چه از لحاظ آسانسور و چه از لحاظ ساختمانی
 •   ارتقاء پارامترهای ترافیکی آسانسور و سازگاری این پارامترها با نیاز کاربران ساکن در مجموعه ساختمان از جمله سرعت، ظرفیت، الگوریتم پاسخ دهی به احضارها و …
 •   افزایش کیفیت حرکت از جمله نرمی جرکت و حذف تکانه های بی مورد کابین آسانسور
 •   کاهش سر و صدای ناشی از حرکت آسانسور چه در موتورخانه و چه در طبقات
 •   طراحی جدید و استفاده از تمامی ظرفیتهای چاه آسانسور و حذف فضاهای پرت و در نتیجه افزایش ظرفیت کابین آسانسور
 •   کاهش مصرف انرژی و هزینه های برق مصرفی آسانسور