مشاوره و طراحی

مشاوره و طراحی حلقه گمشده صنعت آسانسور کشور ماست ، شرکت پیروز پرواز تمام تلاش خود را می کند تا با بکارگیری نیروهای متخصص صنعت آسانسور و علوم به روز دنیا در این موضوع پیشرو باشد.

planning-engineer design

فلسفه طراحی آسانسور

فلسفه طراحی آسانسور عبارتست ازاستفاده حداکثری از امکانات شامل فضای موجود در چاه آسانسور،زمان و بودجه مورد نیاز برای نصب آسانسور.
بطور کلی طراحی به دو روش انجام میگیرد:

  • درروش اول عرض و عمق چاه اسانسور بعنوان ورودی طراحی بوده وسایر مشخصات فنی آسانسور خروجی مسـأله خواهند بود.می بایست بر اساس این ورودی بهترین طراحی صورت پذیرد.ممکن است خروجی این روش به دلیل عدم انتخاب قطعات قبل از تعیین عرض وعمق چاه آسانسورمحدودیت هایی به وجود آورد.متاسفانه اغلب طراحی های ساختمانی بر اساس این روش انجام می گیرد.درعمل خرید آسانسور پس از بتون ریزی سقفها به این نوع طراحی نیازمند خواهدبود.
  • روش دوم طراحی بر اساس نیازهای ترافیکی و نیازهای مشتری می باشد.در واقع ورودی ها در این روش خواسته های مورد نظر ترافیکی ساختمان و سلیقه کارفرما است وخروجی ها نیزعرض،عمق چاه وسایر مشخصات فنی اسانسور می باشد.برای استفاده از روش دوم شما می توانید قبل از تایید نهایی نقشه معماری ساختمان با یک شرکت طراحی آسانسور مشورت کنیدتا نتیجه متناسب با نیازهای شما ومصرف کننده نهایی باشد.بیشتر مشتریهای ما روش دوم را انتخاب می کنند.
  1. مواردی که در فرآیند طراحی ،توسط تیم مهندسی شرکت پیروز پرواز بررسی میشود عبارتند از :
  2. بررسی و مطالعه طراحی های ساختمان
  3. تحلیل و آنالیز ترافیک آسانسورساختمان
  4. طراحی ونقشه کشی آسانسور با نرم افزارهای پیشرفته با در نظر گرفتن محدودیت های ابعادی
  5. تعیین مشخصات فنی براساس طراحی انجام شده
  6. تعیین نقشه های اجرایی جهت عملیات نصب