پیاده رو متحرک ساکنین تپه های Braemar هنگ کنگ را نجات می دهد

به گزارش مجله اقتصادی هنگ کنگ برنامه ریزی برای تسهیل رفت و آمد عابران پیاده در تپه های Braemar در حال انجام است. مطالعات مهندسی فشرده و طراحی مقدماتی توسط وزارت راه هنگ کنگ انجام شد. این طرح شامل آسانسور، پیاده رو متحرک و پله برقی می باشد. در صورتی که برنامه طبق زمانبندی انجام شده پیش برود، در سال 2020م شاهد افتتاح این پروژه خواهیم بود.

پیاده رو متحرک

این پروژه دسترسی خانه ها و مدارس را در این منطقه افزایش خواهد داد. تخمین زده می شود روزانه بالغ بر 14000 نفر توسط این آسانسورها، پله برقی ها و پیاده روهای متحرک جابجا شوند. ساکنین این منطقه برای افتتاح این پروژه لحظه شماری می کنند تا علاوه بر سهولت رفت و آمدشان، قیمت خانه ها هم افزایش پیدا کند.

تاریخ خبر: October, 2016

منبع: elevatorworld.com

No ratings yet.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید.