آسانسور از چه قطعاتی تشکیل شده است؟

آسانسور از چه قطعاتی تشکیل شده است؟

 اجزاء و قطعات عمومی آسانسور با وجود اینکه از ورود صنعت آسانسور به کشورمان سالهای زیادی می­گذرد، هنوز شناخت از این صنعت محدود می باشد. هم افراد مشغول در این صنعت با تکنولوژی روز  آسانسور کمتر آشنا هستند و هم سازندگان ساختمان­ها و هم افرادی که به عنوان مصرف کنندگان...