آسانسور هیدرولیک چگونه کار می کند؟

آسانسور هیدرولیک چگونه کار می کند؟

معرفی آسانسورهای هیدرولیک آسانسور هیدرولیک، آسانسوری می باشد که توسط نیروی فشار روغن (هیدرولیک) کار می کند. یعنی نیروی لازم جهت جابجایی کابین توسط جک هیدرولیکی می باشد که این جک با فشار روغنی که از طریق پاوریونیت تامین می گردد، کار می کند. در طراحی ساده ی آسانسور...
انواع آسانسور (معرفی انواع آسانسور و شرح مختصر آنها )

انواع آسانسور (معرفی انواع آسانسور و شرح مختصر آنها )

انواع آسانسور انواع آسانسور در داشتن خصوصیاتی مانند داشتن کابین، حرکت عمودی و توقف در سطوح مختلف با هم مشابه‌اند. اما از لحاظ نحوه اعمال نیروی محرکه به کابین متفاوت بوده و به پنج دسته آسانسورهای کششی، هیدرولیک، وینچی، مغناطیسی و پنوماتیک تقسیم می‌شوند. آسانسورهای کششی...