تابلو فرمان آسانسور چگونه کار میکند؟

تابلو فرمان آسانسور چگونه کار میکند؟

تابلو فرمان آسانسور آسانسورها در گذشته نه چندان دور بوسیله تابلوهای رله‌ای فرماندهی می‌شدند. فرمان در تابلو فرمان آسانسور از این تابلوها به موتورهای به اصطلاح دوسرعته می‌رسید. این موتورها بوسیله دو سیم پیچی که داشتند قادر بودند با دو سرعت حرکت تند و کند کنند. آسانسور...