بهترین روش سرویس و نگهداری آسانسور چیست؟

بهترین روش سرویس و نگهداری آسانسور چیست؟

اهمیت سرویس و نگهداری آسانسور         با توجه به کاربرد آسانسور که به عنوان وسیله ­ای برای جابجایی عمودی مورد استفاده قرار می­ گیرد، اهمیت سرویس و نگهداری آسانسور بیشتر احساس می­ شود. چون طول کمترین مسیر جابجایی آسانسور در ساختمان­های معمولی حدود 20 متر...