وظایف ریل  آسانسور چیست؟

  1. هدایت کابین و قاب وزنه تعادل در حرکت عمودی و حداقل (محدود) کردن حرکات افقی
  2. جلوگیری از نوسانات کابین به علت نیرو های خارج از مرکز در اثر جابه جایی نفرات و بار داخل آن
  3. توقف و نگه داشتن کابین در هنگام عملکرد مکانیزم ایمنی

برای این منظور ریل آسانسور باید توان و استحکام لازم را داشته و تحمل نیرو های ناشی از عملکرد ترمز ایمنی و همچنین انحناء و پیچش های ناشی از بار نا متعادل داخل کابین را داشته باشد.

ریل باید به گونه ای به ساختمان محکم شود که اثرات نا مطلوب ناشی از نشست ساختمان یا انقباض بتن به صورت خودکار یا با تنظیم ساده ای قابل جبران باشد.

ریل آسانسور

در نصب ریل آسانسور به چه نکاتی باید توجه کرد؟

ریل های راهنما، متعلقات و اتصالات آن ها باید در مقابل بارها و نیروهایی که به آنها وارد می آید به اندازه کافی مقاوم باشند تا از کارکردن ایمن آسانسور اطمینان حاصل شود.

(توصیه می شود متناسب با طرح، در ساختمان های بلند مرتبه (طول مسیر بیش از 40 متر) نیرو های ناشی از اصطکاک ریل آسانسور با براکت ( بر حسب نوع براکت سازنده) در اثر نشست یا انقباض ساختمان نیز علاوه بر وزن ریل و نیروی پاراشوت، منظور شود.)

فاصله هریک از ریل ها تا کف چاهک متناسب با طول و اتفاع ساختمان تعیین می گردد.

توصیه می شود به ازاء هر 10 متر طول ریل،1 الی 2 میلی متر فاصله زیر ریل از صفحه منصئب در کف چاهک صفحه ای به ابعاد حداقل 20cm*20cm  و به ضخامت حداقل 5 میلی متر رعایت گردد.

انواع ریل آسانسور از نظر روند تولید چیست؟

ریل های راهنما به صورت نورد سرد یا ماشین کاری شده ساخته می شود. بسیار مهم است که ریل های راهنما در نصب شاقول شده یاشند و فاصله بین آن ها در طول تراول ثابت باشد. نصب نا صحیح و یا سطوح خشن در تماس باعث ارتعاشات در کابین و یا وزنه تعادل می شود و باعث نیرو های دینامیکی متغیر در طول مسیر حرکت کابین می گردد. این نیرو ها باعث تغییرات در مقاومت اصطکاکی در روی ریل ها شده و باعث تغییر در بار وارد شده به موتور می گردد.

5/5 (1)

لطفا به این مطلب امتیاز دهید.