مقالات پیروز پرواز

پله‌برقی و موارد استفاده از آن

آشنایی با پله‌برقی پله‌برقی به طور مداوم در حال حرکت است. بخش‌هایی از آن در حرکت افقی و بخش‌هایی از آن در حال حرکت عمودی هستند. این دستگاه باید در مسیر جریان تردد مسافرین ساختمان قرار گیرد. لذا...

ادامه مطلب

معرفی ریل آسانسور و کارکرد آن

وظایف ریل  آسانسور چیست؟ هدایت کابین و قاب وزنه تعادل در حرکت عمودی و حداقل (محدود) کردن حرکات افقی جلوگیری از نوسانات کابین به علت نیرو های خارج از مرکز در اثر جابه جایی نفرات و بار داخل آن توقف و...

ادامه مطلب

معرفی ترمز ایمنی آسانسور (پاراشوت)

ترمز ایمنی آسانسور (پاراشوت) ترمز ایمنی تجهیزی است که روی یوک کابین آسانسور نصب می‌شود. هرگاه سرعت آسانسور از حد تعریف شده برای آن بیشتر شود، ترمز ایمنی توسط یک سیستم که مانند پدال خودرو عمل می‌کند...

ادامه مطلب

نقش کفشک آسانسور در کیفیت حرکت چیست؟

کفشک آسانسور کابین آسانسور که وظیفه جابجایی مسافران را دارد با توجه به طراحی آسانسور روی ریل های صلبی در حرکت می باشد. مکانیزم حرکت وزنه تعادل نیز کاملا به این صورت می باشد. قطعه ای که این امکان را...

ادامه مطلب

6 نکته مهم در آهن کشی آسانسور چیست؟

آهن کشی آسانسور یکی از مقدماتی ترین عملیات اجرایی در نصب آسانسور، آهن کشی آسانسور یا استراکچر (سازه) است. وظیفه استراکچر تحمل نیروهای وارده از طرف آسانسور می باشد.نیروهای وارده در حالت کلی به دو...

ادامه مطلب